۱۳۹۹ پنج شنبه ۳ مهر
آخرین فایلهای ارسال شده
آتاماتا
آز مهندسی نرم افزار
اطلاعات دانشگاهی
بانکهای اطلاعاتی
برنامه سازی سیستم
زبان تخصصی
زبان ماشین
سیستمهای شی گرا
مباحث پیشرفته
مباحث ویژه
متن کاوی و وب کاوی
مهندسی نرم افزار پیشرفته
هوش ماشین
صفحه اصلي / ارتباط
ارتباط
آدرس پست الکترونیکی :
                                 yamghani@yahoo.com 
                                              yamghani@Gmail.com

آدرس پست الکترونیکی جهت ارسال گزارشات :

    1 - آز مهندسی نرم افزار :                     SE.IAU.YAMGHANI@GMAIL.COM
      
    2 - زبان تخصصی :                              TE.IAU.YAMGHANI@GMAIL.COM

    3 - مهندسی نرم افزار پیشرفته (ارشد)    personal_work@yahoo.com