۱۳۹۹ پنج شنبه ۳ مهر
آخرین فایلهای ارسال شده
آتاماتا
آز مهندسی نرم افزار
اطلاعات دانشگاهی
بانکهای اطلاعاتی
برنامه سازی سیستم
زبان تخصصی
زبان ماشین
سیستمهای شی گرا
مباحث پیشرفته
مباحث ویژه
متن کاوی و وب کاوی
مهندسی نرم افزار پیشرفته
هوش ماشین
صفحه اصلي / تحصيلات
تحصيلات

  دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات - تهران ، ایران
دکترای کامپیوتر گرایش هوش ماشین و رباتیک 1398 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات - تهران ، ایران
 کارشناسی ارشد کامپیوتر گرایش هوش ماشین و رباتیک (1376) - سال اخذ مدرک 1379 
                       
موسسه عالی آموزش و پژوهش برنامه ریزی و توسعه - تهران ،ایران
 کارشناسی ارشد مهندسی سیستمهای اقتصادی اجتماعی (1376) سال اخذ مدرک 1380


 
دانشگاه شهید بهشتی تهران ، ایران
مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار (مهر 1371) سال اخذ مدرک 1376

دبیرستان قدس
تهران ، ایران
رشته ریاضی فیزیک سال اخذ دیپلم 1371