۱۳۹۹ شنبه ۵ مهر
آخرین فایلهای ارسال شده
آتاماتا
آز مهندسی نرم افزار
اطلاعات دانشگاهی
بانکهای اطلاعاتی
برنامه سازی سیستم
زبان تخصصی
زبان ماشین
سیستمهای شی گرا
مباحث پیشرفته
مباحث ویژه
متن کاوی و وب کاوی
مهندسی نرم افزار پیشرفته
هوش ماشین
صفحه اصلي / آرشيو برد اطلاع رسانی / تعیین تکلیف وضعیت پروژه کارشناسی دانشجویان
تعیین تکلیف وضعیت پروژه کارشناسی دانشجویان
۱۳۹۳ شنبه ۲۱ تير
کلیه دانشجویانی که با این جانب درس پایان نامه کارشناسی ( پروژه پایان دوره کارشناسی) را اخذ نموده اند موظفند حداکثر تا تاریخ 25 تیر 93 گزارش کار خود را به این جانب ارائه نمایند. بدیهی است مسوولیت عدم ارسال گزارش و تاخیر در ارزیابی و یا تمدید این درس به عهده خود دانشجو خواهد بود. ارسال گزارشات صرفا به آدرس yamghani@gmail.com بوده و حتما مشخصات و نام دانشگاه خود را در متن ایمیل ارسال نمایید.